Buurtverenigingen

Buurtvereniging Tussen Baide Meulens
Secretariaat: E. Mulder,
Esdoornlaan 23, 9651 BC  Meeden
tel. 06-21615650
e-mail: ebrmulder@hotmail.com

Buurt- en Dorpsvereniging De Schrijvershoek 
Contactadres: Luyckenstraat 10, 9636 GH Zuidbroek

tel. 0598-452364 
e-mail: secretariaat.schrijvershoek@gmail.com
internet: www.schrijvershoekzuidbroek.nl

Buurtvereniging West
Secretariaat: Mevr. E. Spieker,

Burg. Venemastraat 23, 9651 CA Meeden 
tel. 0598-627288