Het Joodse leven in de Veenkoloniën

De Joodse gemeenschap in de Groninger Veenkoloniën was in het verleden zeer divers van samenstelling. Wie er de leerlingenlijsten van de Rijks Hogere Burger School op nakijkt, ziet dat velen al vóór de holocaust waren verhuisd. Na het volgen van een opleiding aan de RHBS vertrokken ze, evenals hun klasgenoten, vooral naar Amsterdam of Rotterdam. De kansen voor hoger opgeleiden waren daar immers groter.
Het Joodse leven in de Veenkoloniën in de jaren twintig en dertig
De leerlingen van de Winkler Prins Scholengemeenschap in Veendam zijn op zoek gegaan naar de Joodse inwoners in de eigen regio. Wat deden ze, waar gingen ze naar school en bleven ze na hun studie in de streek of vertrokken ze naar elders? Vragen waar de leerlingen als gast-conservator van de tentoonstelling 'Het Joodse leven in de Veenkoloniën in de jaren twintig en dertig', mee aan de slag zijn gegaan. Ze zochten in kranten en tal van andere bronnen, stelden vragen aan tijdgenoten, met als resultaat de expositie in het Veenkoloniaal Museum.
De tentoonstelling wordt op vrijdagmiddag 24 mei om 15.00 uur door de leerlingen zelf geopend. In de maand juni verzorgen ze rondleidingen door de expositie.

Reactie toevoegen