Ouderenraad wil een volwaardigee HUB

De Ouderenraad van Midden-Groningen heeft in haar vergadering van 16 mei gesproken met wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden-Groningen. Een van de gespreksonderwerpen was het station Hoogezand. Het station is als een HUB aangewezen. Een HUB is een knooppunt van openbaar en publiek vervoer. Gezien de staat rond om het station Hoogezand vindt de Ouderenraad dit niet de naam HUB waardig. Het stationsgebouw is een haveloos gebouw zonder voorzieningen. Terwijl een HUB een plek moet zijn waar de reiziger op een goede manier kan overstappen en waar ook minimale voorzieningen als een toilet aanwezig moeten zijn. De Ouderenraad heeft in 2017 een onderzoek gedaan en een brief met alle tekortkomingen aan het toenmalig College van B en W van Hoogezand-Sappemeer gezonden. Daar is met een nietszeggend brief op gereageerd. Het is nu twee jaar verder en de Ouderenraad vindt dat de situatie niet verbeterd is. De wethouder gaf dat het volgens hem niet een taak van de gemeente is om daar betere voorziening te creëren maar dat het OV-bureau dit zou moeten doen. Hij liet daarbij in het midden of er wel druk vanuit het college is om meer vaart in het proces te krijgen dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. De Ouderenraad nam hier geen genoegen mee. Zij benadrukte nogmaals dat het ook een taak van de gemeente is om hier werk van te maken. Voor een gemeente met 60.000 inwoners is dit een ondermaatse voorziening. De wethouder vertelde wel dat de NS, van wie het station is, het gebouw wilde afbreken, maar dat dit door de gemeente is voorkomen, door het stationsgebouw de status van een beeldbepalend monument te geven. De Ouderenraad zal door middel van een brief het College en de gemeenteraad vragen om samen met de partners OV-bureau en de Provincie vaart te zetten om van het station een volwaardige HUB te maken. Zeker nu ook Publiek Vervoer gebruik wil maken van de HUB om een goede aansluiting te verkrijgen tussen Publiek Vervoer en Openbaar Vervoer zal er volgens de Ouderenraad meer vaart in moeten komen. Voor veel ouderen is, die gebruik maken van het openbaar vervoer, is dit volgens de Ouderenraad noodzakelijk.
Ook melde de wethouder dat in de dienstregeling van 2020 van het OV-bureau slaat dat lijn 44, die van Harkstede naar Vries via Hoogezand rijdt, zal worden opgeheven. Dit houdt dan in dat inwoners van Harkstede een Scharmer geen openbaar vervoer meer hebben naar Hoogezand. Hij gaf aan dat wanneer men daar bewaar tegen heeft, men dit moet melden bij het OV-bureau. Hij vertelde ook dat het Gemeentebestuur in gesprek is met het OV-bureau en het Stadsvervoer H-S om te kijken wanneer lijn 44 vervalt of men een lijn met kleine busjes en met vrijwilliger gecreëerd kan worden om een busverbinding tussen Harkstede en Hoogenzand in stand te kunnen blijven houden.

Reactie toevoegen