Vergadering ouderenraad Midden-Groningen

Ouderenraad Midden-Groningen vergadert op donderdagmorgen 16 mei in het voormalige gemeentehuis in Slochteren. Donderdag 16 mei houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het voormalige gemeentehuis in Slochteren. In de vergadering zal wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden-Groningen de leden vertellen hoe het staat met de ontwikkeling van de HUB’s in Midden-Groningen. Binnen de provincie Groningen wordt al een tijdje gewerkt aan de realisatie van HUB’s. In een HUB vindt de aansluiting plaats van Publiek Vervoer op het Openbaar Vervoer. Het zijn overstapstations, waar vaak ook voorzieningen zijn van een toilet en wifi.  In onze gemeente moeten drie HUB’s komen, in Siddeburen, in Zuidbroek en in Hoogezand. De HUB in Hoogezand zou het station Hoogezand-Sappemeer moeten worden. De Ouderenraad heeft in het verleden al eens een onderzoek gedaan naar de publieksvriendelijkheid van dit station, hetgeen niet echt als positief werd ervaren. En nu blijkt er zelfs ook een discussie te zijn over een mogelijke afbraak van het huidige gebouw.
Ook zal in de vergadering gesproken worden over het door de Ouderenraad op 18 april in Noordbroek gehouden Symposium over Ouderhuisvesting. Bekend gemaakt zal worden wat het resultaat is van de antwoorden op de daar gepresenteerde stellingen. En er zal vooruitgeblikt worden op het programma voor het najaar.  De bijeenkomst in Noordbroek zal gevolgd worden door bijeenkomsten met ouderen in de wijken en in dorpen in de gemeente Midden-Groningen. Ook zullen nadere mededelingen gedaan worden over een in juni te houden bijeenkomst in Hoogezand-Sappemeer, waar informatie zal worden gegeven en de belangstelling zal worden gepeild voor het realiseren van een “Knarrenhof” op de ijsbaanlocatie in Sappemeer.

Verder zal in de vergadering het Publiek Vervoer aan de orde komen. Zoals bekend voert Publiek Vervoer Groningen-Drenthe voor de gemeente Midden-Groningen niet alleen het WMO-vervoer uit, maar ook het leerlingenvervoer. Publiek Vervoer is een vast punt op de vergadering van de Ouderenraad Midden-Groningen, omdat een aantal leden zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe onafhankelijke Klachtenregeling. Nu zal het in de vergadering gaan over het instellen van een Reizigerspanel voor Oost-Groningen. Het Reizigerspanel komt een paar keer per jaar bijeen en praat met vertegenwoordigers van gemeenten en Publiek Vervoer over hoe het gaat met het Publiek Vervoer en welke klachten er zijn. Over de samenstelling van de Reizigerspanels heeft de Ouderenraad in februari het College geadviseerd, het antwoord daarop zal besproken worden in het overleg.
En ook zal de Ouderenraad zich laten informeren over hoe het gaat met de cliëntondersteuning in de gemeente. Iedere burger die een aanvraag doet bij de WMO kan zich in het gesprek met de WMO-consulent laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Om aan de weet te komen hoe dit in de praktijk werkt is een cliëntondersteuner gevraagd zijn ervaringen met de Ouderenraad te delen.  
De bijeenkomst van de Ouderenraad Midden-Groningen begint om 9.30 uur en is openbaar. Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom.

Reactie toevoegen