Begroting 2019 Stichting Kielzog

Stichting Kielzog heeft, het tweede jaar na de verzelfstandiging, de begroting voor 2019 ingediend. Het gaat hierbij om de kosten en baten die zijn voorzien voor het theater, de muziekschool en het kunstencentrum. Kielzog heeft met de gemeente een meerjarige basisovereenkomst waarin staat aangegeven waar de subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Deze wordt per 2020 aangepast voor Midden-Groningen. Vanuit Kielzog wordt ook het pakket aangeboden dat in samenspraak met het onderwijs wordt opgezet voor alle leerjaren van het basisonderwijs in Midden-Groningen. Dat gebeurt door de cultuurcoach onderwijs, die per 2019 is aangevuld met een cultuurcoach sociaal domein en cultuur. De opstartfase na de verzelfstandiging is voorbij en de eigen organisatie wordt efficiënter en marktgerichter. De ervaringen en bevindingen uit 2017 en ‘18 zijn verwerkt in de nieuwe begroting.

Reactie toevoegen