Witgoedlening

Het college heeft een besluit genomen naar aanleiding van twee moties die de gemeenteraad op 27 september 2018 heeft aangenomen bij de bespreking van het beleidsplan van de kredietbank (GKB):
•  een voorstel uit te werken om de rente op sociale kredieten binnen de gemeente Midden-Groningen te brengen op het niveau van de rente die de gemeente zelf moet betalen
•  de mogelijkheden van het instellen van een zogenaamde witgoed-fonds inclusief de financiële gevolgen te onderzoeken.
 
Het college ziet als kern van de moties de wens om inwoners te helpen als zij door financiële problemen niet in staat zijn noodzakelijke gebruiksgoederen aan te schaffen. Het college deelt die wens en wil er op de volgende manier aan aan tegemoetkomen:
1.  De GKB verlaagt de rente van 8% naar 2% voor leningen die gebruikt worden voor het vervangen van een wasmachine, koelkast, kooktoestel en tv.
2.  Als een geldlening van de GKB voor deze gebruiksgoederen niet mogelijk is, volgt overdracht van de aanvrager naar BWRI.
3.  BWRI bekijkt welke mogelijkheden particuliere fondsen kunnen bieden. Ook onderzoekt BWRI de mogelijkheid of voor het vervangen van een wasmachine, koelkast, kooktoestel of tv bijzondere bijstand verleend kan worden. De mogelijkheden van bijzondere bijstand zullen optimaal benut worden door middel van het toepassen van maatwerk.

Reactie toevoegen