Versterkingsmaatregelen Aletta minder ingrijpend

Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. In het kader van dat programma worden scholen onder regie van Nationaal Coördinator Groningen aardbevingsbestendig gemaakt. De impact van de versterkingsmaatregelen bij het Aletta lijkt minder ingrijpend dan eerder werd gedacht. Dat maakt dat na overleg door betrokken partijen is besloten om een alternatieve aanpak te onderzoeken.
 
De plannen rondom de versterking van het Aletta zijn de afgelopen maanden steeds concreter geworden. Het gaat bij die plannen met name om maatregelen die de bewegingen van het gebouw bij een beving kunnen opvangen. Op basis van de oorspronkelijke plannen bleek het noodzakelijk om het gebouw leeg te maken en het onderwijs elders te laten plaatsvinden. Binnen dit plan was het de bedoeling om tijdelijke schoolgebouwen te realiseren op twee locaties: aan de Laan van de Sport en aan de Erasmusweg.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de omvang van de versterkingsmaatregelen minder ingrijpend is dan eerder werd gedacht. Dat komt doordat er bij het uitwerken van de versterkingsplannen steeds nauwkeuriger kan worden gerekend. Er wordt daarom onderzocht of het versterkingsprogramma gefaseerd in vakanties kan worden uitgevoerd. Dit heeft grote voorkeur omdat de impact op het onderwijs hiermee veel beperkter zal zijn.

Dit betekent ook dat de tijdelijke huisvesting per september 2019 niet gereed hoeft te zijn. Als versterking in de vakanties niet haalbaar blijkt te zijn, dan zullen de bestaande plannen op een later tijdstip uitgevoerd worden.

Natuurlijk zijn de leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College en de CSG Rehoboth verzekerd van een passende onderwijsplek aan de Laan van de Sport en aan de Erasmusweg.
In het belang van de leerlingen, het beperken van de overlast voor omwonenden en de haalbaarheid van het project is na overleg besloten om het alternatieve plan verder uit te werken en te toetsen op haalbaarheid. Zodra die uitwerking er is, wordt een besluit genomen over het plan van aanpak voor de versterking van het dr. Aletta Jacobs College. Zo wordt samengewerkt aan een veilig schoolgebouw met zo weinig mogelijk impact op het onderwijs.

Reactie toevoegen