Een prachtige plek

Je fietst door het mooie open akkerlandschap en dan zie je een bankje staan bij een kleine weide waar schapen grazen. Aha! Tijd voor een pauze. Als je daar zit valt het ineens op: De schapen liggen in de schaduw van wat struiken, je hoort insecten zoemen en je ziet vlinders fladderen in de luwte van de struiken, uit de wind. Je zit zelf trouwens ook lekker in de luwte. Kleine gele vruchtjes hangen aan een klein boompje. Zijn dat niet mirabellen; die lekkere zoete pruimpjes? Daar kun je ook heerlijke jam van maken. Gelukkig heb je een zakje bij je en je vult het voor thuis. Je stapt weer op de fiets en vervolgt je tocht.

Kleine schapenweide
Dit zou zo maar kunnen gaan over de kleine schapenwei op de hoek van de Tussenklappen en Daaleweg. Daar hebben vrijwilligers van werkgroep Boerenbuitengebied de afrastering vervangen en struiken geplant. Het is nog niet helemaal klaar en het moet nog wat groeien, maar je kunt je al voorstellen hoe het wordt. De struiken moeten niet te hoog worden natuurlijk; het open karakter van het akkerlandschap moet behouden blijven. Eigenlijk wordt het weer wat meer zoals het was voor de laatste ruilverkaveling. De afsluiters van de Gasunie zullen wat minder opvallen in het landschap. Dat is mooi meegenomen!

Overal in Nederland
Overal in Nederland springen vergelijkbare initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Burgers, lokale overheden, scholen, nutsbedrijven, waterschappen, agrarische collectieven – allemaal nemen ze een stukje verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van onze wereld. Voor onszelf, maar vooral ook voor toekomstige generaties. Waarom? Lees verder!

14% natuur in Nederland
Je leest en hoort veel over de afname van insecten, vogels en wilde planten in Nederland. Meer dan de helft van de hoeveelheid insecten is verdwenen! Dat is fors. En ook wel verontrustend. Er zijn niet genoeg natuurgebieden in Nederland om die afname af te remmen of te compenseren. Nederland bestaat voor slechts 14% uit natuur en daar horen ook naaldbossen voor houtkap bij. Ook voor ons mensen zal het verdwijnen van insecten veel gevolgen hebben. Maar we kunnen er wel wat aan doen.

Iedereen
Als je alle wegbermen, slootkanten, tuinen, gemeenteperken en parken optelt is dat een groot deel van Nederland. Als iedereen op zijn of haar kleine stukje wat meer natuurlijke begroeiing toelaat, zal dat overal direct effect hebben. Vanuit dat idee werkt werkgroep Boerenbuitengebied. De werkgroep wil alleen dingen doen waar aanliggende landbouwbedrijven geen last van ondervinden. We krijgen veel enthousiaste en positieve reacties, zowel van mensen die hier wonen, fietsen en wandelen, als van mensen van verder weg.

Reactie toevoegen