Verkeersaanpassingen fusieschool Muntendam

Twee basisscholen in Muntendam (OBS Burgemeester Verkruisenschool en de OBS Europaschool) zijn op 1 augustus 2018 gefuseerd. De gefuseerde basisschool geeft nu onderwijs vanaf één locatie, de OBS Burgemeester Verkruisenschool. Het aantal leerlingen is fors toegenomen waardoor er ook meer verkeer is. Het is daarom nodig dat de openbare ruimte wordt aangepast (extra parkeerplaatsen, aanleg voetpad en aanleg van eenrichtingsverkeer via een kiss and ride zodat kinderen afgezet kunnen worden maar er niet geparkeerd hoeft te worden) zodat alle leerlingen veilig van en naar school kunnen.

Reactie toevoegen