Groningen voorop bij aanpak intensieve veehouderij

GroenLinks is blij dat in de provincie Groningen de uitbreiding van het aantal dieren in de gangbare Intensieve Veehouderij niet meer mogelijk is. De partij heeft jarenlang daarvoor gestreden met als resultaat dat Groningen de eerste provincie is waar dit wordt gerealiseerd. Alleen in de biologische kippen- en varkenshouderij is na 1 januari 2019 nog uitbreiding mogelijk.

De gangbare intensieve veehouderij gaat ten koste van dierenwelzijn, landschap (megastallen), milieu (geuroverlast) en natuur (ammoniakemissie vanuit stallen leidt tot vermesting en verzuring van waardevolle natuur). De stop op uitbreiding van dit type bedrijven wordt gerealiseerd door een aanpassing van provinciale omgevingsverordening. Om de boeren tegemoet te komen was er een overgangsperiode van twee jaar, waarbij de provincie heeft mee-geïnvesteerd in verduurzaming en dierenwelzijn.

De toekomst is aan biologisch gehouden varkens en kippen en stallen met minimaal een twee-sterren beter-leven-keurmerk. GroenLinks streeft daarom naar grondgebonden veehouderij, met meer aandacht voor ecologische waarden. Van een dergelijke aanpak in de biologische en natuurinclusieve veeteelt gaan dieren, mensen, het milieu en de natuur van profiteren. De inkomenspositie van boeren moet daarvoor verbeterd worden. Een meer regionale voedselvoorziening met betere prijzen voor vlees en eieren, kan investeringen in dierenwelzijn en meer natuurwaarden op het platteland mogelijk maken, zoals weidevogels en akkerplanten.

Reactie toevoegen