25 Jaar Cantorij Wagenborgen

In 1993 kwam een klein groepje kerkmuziekminnende mensen in Wagenborgen bij elkaar. Ze wilden meer liturgische muziek zingen en beleven dan tot dan toe mogelijk was. Het initiatief gelukte. Cantorij Wagenborgen groeide uit en ontwikkelde zich tot wat het nu is, een onafhankelijke cantorij, niet gebonden aan een gemeente of parochie, de oecumene hoog in het vaandel. Ook uit andere plaatsen sloten zangliefhebbers – met  verschillende kerkelijke achtergronden –  zich aan. Vanuit Siddeburen, Oostwold, Woldendorp, Spijk, Godlinze en Bierum wordt elke maandag de reis naar de repetitie gemaakt!

 Jubileumconcert – 25 jaar Cantorij Wagenborgen

Medewerking werd tot nu verleend in zowel katholieke als protestante vieringen, o.a. Wagenborgen, Ten Boer, Groningen, Oostwold, Engelbert, Bellingwolde, Woldendorp, Termunten, Hellum, Noordbroek, Farmsum, Slochteren, Siddeburen, Schildwolde, Farmsum, Veendam, Roodeschool, Hoogkerk …..........
Naast de vieringen werden ook bijna jaarlijks op vele plaatsen uitvoeringen gegeven.  Eveneens werd 2013  in Varnæs en Dybbøl (Denemarken) gezongen tijdens een driedaagse reis.

In dit jubileumjaar maken we een “Reis door de tijd......”.
We reizen door 25 jaar zangplezier, maar ook door het kerkelijk jaar. Tegelijkertijd maken we een reis door de kerkmuziek uit vele eeuwen in zang en orgelmuziek.

Van harte welkom aan iedereen deze reis mee te maken in luisteren en samenzang, zondag 25 november om 19.30 u. in de Petruskerk, Wagenborgen.
Gratis entree. Collecte bij de uitgang!

Reactie toevoegen