GroenLinks blij met geld voor Actieplan weidevogels

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van de aantallen weide- en akkervogels in Groningen. Tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten van Groningen heeft de partij daarom voorgesteld dat de provincie op zoek gaat naar financiering voor de uitvoering van het Actieplan weidevogels waarmee dat probleem aangepakt kan worden. Gedeputeerde Staghouwer gaf tijdens de vergadering aan dat hij al op zoek is geweest naar geld voor het Actieplan weidevogels en dat hij al 1 miljoen euro heeft gevonden voor de bescherming van boerenlandvogels. GroenLinks is blij met dit resultaat, maar met dit bedrag is de financiering van het actieplan nog lang niet rond. In september 2018 wordt het Actieplan Weidevogels besproken in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid. Wij gaan dan vragen naar extra middelen.

De provincie Groningen laat om de twee jaar onderzoeken hoe het gaat met natuur en landschap. De rapportage van 2017 laat zien dat het op de meeste plaatsen slecht gaat met de weidevogels in Groningen. Het risico dat ze uit grote delen van de provincie gaan verdwijnen is dan ook bepaald niet denkbeeldig. Gelukkig hebben 12 natuur- en landbouworganisaties het Actieplan weidevogels opgesteld om dit probleem aan te pakken. GroenLinks stelt voor dat de provincie op zoek gaat naar geld bij het rijk, de EU en binnen de eigen begroting om uitvoering van dat plan te financieren.

GroenLinks Statenlid Harrie Miedema: "Mooi dat er vanuit Gedeputeerde Staten steun is voor het Actieplan weidevogels en dat er al 1 mln euro is gevonden voor uitvoering van het plan. Nu moeten we snel aan de slag met uitvoering van het actieplan, voordat het te laat is."

Reactie toevoegen