Routeplan naar betere en goedkopere jeugdzorg

Met een drietal ingrepen wil de gemeente Midden-Groningen de ontwikkeling naar steeds grotere tekorten op de jeugdzorg stoppen en tegelijkertijd de zorg verbeteren. Voor de korte termijn zijn er ‘quick wins’, snel te nemen maatregelen die de financiële druk iets verlichten. Daarna moet het sturen op kostenbewustzijn de tekorten fors omlaag brengen en voor de lange termijn kiest het gemeentebestuur voor een ‘duurzaam scenario’: toewerken naar een samenleving waarin veel meer ouders en kinderen weer zelf de zorg en opvoeding ter hand kunnen nemen.

Wethouder Peter Verschuren: “Nu heeft 1 op elke 6 jongeren in Midden-Groningen professionele hulp bij het opgroeien en stijgt dat aantal nog elk jaar. Dat moet anders: vanwege de kosten, maar vooral omdat het veel beter is als ouders en kinderen er zelf uit komen.”

De uitwerking van het duurzame scenario is volgens het gemeentebestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en gemeente. Een eerste stap in die uitwerking is het ontwikkelen van instrumenten om de effecten van de geleverde ondersteuning beter te meten.

Financiën
Midden-Groningen heeft in 2017 3,5 miljoen euro meer uitgegeven aan jeugdzorg dan wat ze hiervoor van het rijk krijgt. Verschuren verwacht dat het tekort zonder maatregelen oploopt naar zo’n 5 miljoen in 2018 en de jaren daarna. “Onze inzet is daar 3 miljoen af te halen door de andere werkwijze. Het tekort dat dan nog overblijft, zo’n 2 miljoen, zou door het rijk bijgepast moeten worden. We krijgen gewoon te weinig geld voor onze taken.”

Reactie toevoegen