Tussenuitspraak Zonnepark Midden-Groningen

De Raad van State heeft vandaag 27 juni 2018 een tussenuitspraak gedaan over het ingestelde beroep tegen de aanleg van het zonnepark Midden-Groningen door Powerfield. De ingediende bezwaren van omwonenden zijn vandaag ongegrond verklaard. Wel moet het college van Burgemeester en Wethouders binnen zes weken een nieuwe belangenafweging maken over de gevolgen van het zonnepark voor de omwonenden; daarna zal de Raad van State een einduitspraak doen.

Wethouder Jan Jakob Boersma van Ruimtelijke Ordening ziet in de tussenuitspraak steun voor de gevolgde procedure bij de vergunningverlening. “Ik zie de verdere procedure met vertrouwen tegemoet. Zorgvuldigheid staat voor Midden-Groningen voorop, daar heeft de Raad van State ook oog voor gehad en daarom zullen wij binnen enkele weken met een nadere onderbouwing komen op het genoemde onderdeel.”

In het plangebied bij Sappemeer geldt nu dat er gedeeltelijk glastuinbouw gevestigd mag worden op grond van het bestemmingsplan en provinciale ruimtelijke regels. De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft bij verlening van de omgevingsvergunning de afweging gemaakt dat een zonnepark minder ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft voor omwonenden dan kassen vanwege de aanzienlijk lagere bouwhoogte van zonnepanelen. Aangezien niet in het gehele gebied kassen zijn toegestaan acht de Raad van State deze afweging onvoldoende onderbouwd

Reactie toevoegen