Voorselectie gemeentelijke monumenten

Ons gebouwd erfgoed wordt bedreigd vanwege mijnwinning en aardbevingen. Daarom hebben we in 2017 al circa 1.200 karakteristieke woningen en andere objecten voor Midden-Groningen in kaart gebracht. Deze karakteristieke panden mogen niet zonder een vergunning worden gesloopt. Onder deze karakteristieke panden bevinden zich bijzonder waardevolle panden die door vele mensen gewaardeerd worden vanwege de unieke beeldwaarde ervan. Om deze panden extra goed te kunnen beschermen heeft het college besloten deze een status als gemeentelijk monument te geven. Gemeentelijke monumenten worden indien nodig extra zorgvuldig hersteld en versterkt, met behoud van de monumentale waarde van de panden. Monumenten mogen nooit gesloopt worden, ook niet als versterken veel meer kost dan sloop/nieuwbouw. Na een zorgvuldige analyse hebben we 120 objecten geselecteerd die in aanmerking komen voor deze status. We gaan de procedure over het aanwijzen van de nieuwe monumenten zorgvuldig uitvoeren. De betrokken eigenaren worden met een brief en een bezoek thuis geïnformeerd over wat dit betekent voor hen. Veel informatie over gebouwd erfgoed in onze gemeente is te vinden opwww.middengroningen.nl/erfgoed.

Reactie toevoegen