Subsidie-aanvraag Warmtenet Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen wil koploper zijn daar waar het duurzaamheid en de energietransitie betreft. Daarom heeft de gemeente samen met Waterbedrijf Groningen een aantal jaren aan een plan voor een warmtenet gewerkt. Dit plan voorziet in de warmtevraag van de woningen van de woningbouwcorporaties en gebruikt als warmtebron industriële restwarmte. Najaar 2017 is de planvorming afgerond. De eindconclusie is dat er voldoende industriële restwarmte is en dat het plan technisch uitvoerbaar is. Waterbedrijf Groningen is de partij die het plan moet gaan realiseren en exploiteren. Omdat er nog financiële tekorten zijn, heeft Waterbedrijf Groningen aangegeven (nog) niet aan de slag te gaan. De onlangs gelanceerde subsidieaanvraag “Proeftuin aardgasvrije wijken” van het Ministerie van BZK biedt een kans om de tekorten voor het bestaande plan voor een warmtenet op te heffen, zodat we wel aan de slag kunnen.

Reactie toevoegen