Privacy en informatiebeveiliging

De gemeente Midden-Groningen werkt veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het college heeft daarom het privacybeleid en -reglement vastgesteld. Daarmee geeft de gemeente Midden-Groningen aan, op welke manier zij met de persoonsgegevens en privacy omgaat en welke uitgangspunten, regels en maatregelen zij daarbij te hanteren. Dit beleid en -reglement is conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft het college het Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat de beleidsuitgangspunten voor onze gemeente op het gebied van informatiebeveiliging beschrijft en dat is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Reactie toevoegen