Jaarverslag kinderopvang

Het college heeft het jaarverslag kinderopvang 2017 vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kinderopvang en heeft alle locaties bezocht waarvoor dit verplicht is. Jaarlijks verantwoorden wij dit aan de Inspectie van het Onderwijs. Het college brengt de raad hiervan op de hoogte via een raadsbrief.
Deze is, zodra deze openbaar is, te lezen op: www.bestuur.midden-groningen.nl/ documenten/raadsbrieven

Reactie toevoegen