Bewonersbijeenkomst kindcentrum

Hoogezand - Onlangs is vastgesteld dat er op de locatie van CBS De Hoeksteen en CSG Rehoboth een nieuw kindcentrum gebouwd gaat worden. De gemeente Midden-Groningen wil graag toelichten waarom voor deze locatie gekozen is en wil graag van haar inwoners horen hoe zij tegen de komst van dit kindcentrum aan kijken. Daarom is er op dinsdag 24 april tussen 20.00 en 21.00 uur voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in de Baptistenkerk aan de Erasmusweg 2e te Hoogezand.  
 
Nieuwe kindcentrum
Op de locatie waar nu CSG Rehoboth en CBS De Hoeksteen gehuisvest zijn, wordt een nieuw kindcentrum gebouwd. Het project heeft de werktitel Kindcentrum Hoogezand-West. De Rehoboth gaat naar een andere locatie. De Hoeksteen kan tijdens de bouw van het kindcentrum op de huidige locatie blijven bestaan. In het nieuwe kindcentrum komen uiteindelijk CBS de Hoeksteen, St. Gerardus Majellaschool en de fusieschool van De Schakel en OBS De Tweemaster. Daarnaast wordt nog bekeken hoe de samenwerking met andere partijen kan worden vormgegeven. U kunt dan denken aan kinderopvang en wijkcentrum. 
 
Inloopbijeenkomst
Wij kunnen ons goed voorstellen dat de komst van een nieuw kindcentrum in de wijk vragen oproept. Toch kunnen we op lang niet alle vragen nu al antwoord geven. Zo is de planning van de werkzaamheden bijvoorbeeld nog onduidelijk. Toch willen we nu al graag met de wijkbewoners in gesprek. 
We willen inventariseren waar de bewoners vragen over hebben en hoe het liefst geïnformeerd willen blijven. Ook leggen we uit waarom voor dit kindcentrum voor deze locatie is gekozen. 
 
Scholenprogramma
Om in de hele gemeente stevige en toekomstbestendige scholen te krijgen, moet nog een lange reis afgelegd worden. Sommige scholen worden verstevigd en anderen worden nieuw gebouwd. In dit omvangrijke programma is er in een aantal gevallen ook voor gekozen om meerdere scholen in één gebouw onder te brengen. 
Dat geldt ook voor kindcentrum Hoogezand-West. 

Reactie toevoegen