Wie regelt mijn uitvaart en erfenis?

Naar aanleiding van de vele vragen die ons zijn gesteld op de Uitvaartinformatiemarkt van zaterdag 14 april 2018 in het Dorpshuis te Zuidwending, geven wij hieronder nader uitleg over het benoemen van een executeur en erfenisafwikkelaar. Wat kan een executeur allemaal regelen? Is een executeur altijd bereikbaar? Kan ik een executeur via een briefje aanstellen?
Wie regelt mijn uitvaart en erfenis?
In de wet is geregeld dat erfgenamen in principe in onderling overleg de erfenis van de overledene afwikkelen en alle zaken samen regelen. In de praktijk blijkt dat – door welke omstandigheden dan ook – echter lang niet altijd mogelijk te zijn. De aanstelling van een executeur kan dan een uitkomst bieden.
Een executeur moet worden benoemd bij een testament. De executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart en bijkomende zaken. 
Aangezien de afwikkeling van een erfenis een zaak is van tact en vertrouwen, benoemen steeds meer mensen ons tot onafhankelijk executeur en erfenisafwikkelaar. Op deze wijze kunnen wij zorg dragen dat de uitvaart van de overledene ook zoveel mogelijk volgens zijn wensen wordt uitgevoerd. Wij zien regelmatig dat nabestaanden proberen van die wensen af te wijken uit financieel eigen belang.
Het regelen van de uitvaart is echter niet de enige taak van de executeur. Ook voeren wij het beheer en de controle over de financiële zaken, alsmede over de woning en inboedel. Tevens houden wij contact met de erfgenamen over de afwikkeling van de erfenis.
Voor overlijdensmeldingen hebben wij een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Vele overlijdenszaken hebben wij in de loop der jaren tot tevredenheid van nabestaanden mogen begeleiden.
 
Advies: Laat u tijdig door ons informeren, zodat u nog zelf de juiste beslissingen kunt nemen!
Meijer Zorgbeheer. Begeleiding bij financiële en overlijdenszaken.
“Wij proberen samen met onze cliënten een bruggetje te bouwen!”

Reactie toevoegen