Jeugd en jongeren

JONGERENCENTRUM
Stichting Jongerencentrum Malgré Tout
Zevenwoldsterweg 10, Meeden
tel. 0598-626505 (vrijdag en zaterdag van 21.00-2.00 uur anders contact opnemen met het bestuur).
Postadres: Hereweg 141, 9651 AD Meeden
internet: www.malgre-tout.nl 
Route / kaart

JEUGD- EN JONGERENWERK

Stichting Jeugdwerkgroep Muntendam
Secretariaat: mevr. H. Lamain, Kleine Venne 2, 9649 GL Muntendam
tel. 0598-623310
Zie facebook.

ADVIES, HULP EN BEGELEIDING
Vanaf 1 januari 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk geworden voor het Sociaal Domein. Dit betreft de volgende aandachtsgebieden:

- Jeugdhulp - Kinderen laten opgroeien in een veilige omgeving
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Meedoen in de samenleving
- Participatiewet - zo veel mogelijk mensen regulier aan het werk
U kunt het Sociaal Team Menterwolde bereiken via:
tel. 0598-658877
e-mail sociaalteam@menterwolde.nl

Jeugdbescherming Noord
Postbus 1203, 9701 BE Groningen
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen
tel. 050-5239200
fax. 050-5239371
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. 
In crisissituaties 24 uur per dag bereikbaar.
e-mail: info@jbnoord.nl
internet: www.jbnoord.nl

Veilig Thuis
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
tel. 0800-2000 gratis en dag en nacht, ook in het weekend bereikbaar.
internet: www.vooreenveiligthuis.nl

Kindertelefoon
Chat of bel (gratis en anoniem), elke werkdag van 11.00 - 20.00 uur en in het weekend van 14.00 - 20.00 uur.
tel. 0800-0432
internet: www.kindertelefoon.nl

Halt Noord-Nederland
Jeugdcriminaliteit en -preventie

Postbus 4019, 3502 HA Utrecht
tel. 088-1153500
e-mail: info@halt.nl
internet: www.halt.nl

Jeugd & jongeren
Sociaal Team Menterwolde

tel. 0598-658877
e-mail sociaalteam@menterwolde.nl

terug