Vragen over situatie dorpshuis Kiel-Windeweer

De Groenlinks-fractie heeft artikel 33 RvO-vragen aan het college gesteld over de situatie rondom het dorpshuis van Kiel-Windeweer. Er is sprake van een reeds langlopend proces tussen enerzijds de (voormalige) gemeente en Stichting Dorpshuis en anderzijds de VV Kiel-Windeweer. Er zijn diverse juridische procedures, waarvan de zaak over het eigendom en exploitatie nog loopt. De beantwoording van het college op de vragen vindt u, zodra deze openbaar zijn, op: https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-....

Reactie toevoegen