Valentijstaart voor Steendam

De inmiddels traditionele D66-Valentijnstaart is dit jaar voor de Dorpsvereniging en de Coöperatie Steendam. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt deze blijk van waardering op zaterdag 17 februari om 19.45 uur in het Podium Café ‘Peter en Leni’ uitgereikt.

Valentijstaart voor Steendam

D66 Midden-Groningen heeft gekozen voor Steendam, een klein dorp dat ook groot is. De afgelopen jaren zijn in Steendam verschillende initiatieven ontwikkeld. Steendam wachtte niet af, maar nam zelf het voortouw.
De aanleg van het glasvezel-netwerk is daarvan het meest aansprekend voorbeeld. Het Podium Café is door het dorp aangekocht en krijgt een Duurzaam Dak. In het Steendamster bos is een Kabouterpad aangelegd. Er is een begin gemaakt met de verbetering van de Damsterweg, met als start de aanpak van het centrum rond de brug over het Afwateringskanaal.
De Coöperatie gaat aan de slag met Duurzame Energie. Daarbij wordt gedacht aan kleinschalige windmolens, zonne-energie en warmtepompen.
Allemaal initiatieven die D66 van harte ondersteund en daarmee is de Valentijnstaart meer dan verdiend.

Reactie toevoegen