Ouderenraad Midden-Groningen zoekt leden!

Midden-Groningen - De Ouderenraad van Midden-Groningen is op zoek naar leden.  De Ouderenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het ouderenbeleid.
In de gemeenten, die op 1 januari de nieuwe gemeente Midden-Groningen hebben gevormd had alleen de gemeente Hoogezand-Sappemeer een Ouderenraad. Deze Ouderenraad is, nadat in 2007 er een WMO-adviesraad werd gevormd, blijven bestaan. Een groep actieve inwoners vond het toen nodig dat er een instantie bleef die zich uitsluitend richtte op het welzijn van de ouderen. Ouderen die in een grote aantallen aanwezig waren in de gemeente.
In de loop van de jaren is de Ouderenraad een begrip geworden in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer.  Zo heeft de Ouderenraad de afgelopen periode veel aandacht besteed aan mobiliteit, zoals het servicebusje en het WMO-vervoer en de overgang naar publiek vervoer; de aanwijzing van het station Hoogezand als een overstapplaats voor het publiek Vervoer; het aanbod van woningen voor ouderen in de gemeente, de herstructurering en woningen voor ouderen in de wijk Gorecht. Maar ook werden adviezen gegeven hoe om te gaan met bepaalde regelingen voor ouderen in de gemeente.
In de voormalige gemeente Slochteren maakte een ouderengroep als platform deel uit van de WMO-adviesraad. In de gemeente Menterwolde zaten een aantal ouderen in de Participatieraad. Het is nog niet duidelijk of er in de nieuwe gemeente Midden-Groningen een WMO-advies- of een Participatieraad komt. Daarover zijn nog besprekingen gaande.
De Ouderenraad van Hoogezand-Sappemeer heeft besloten om te blijven bestaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen en de ouderen van de beide andere gemeenten Slochteren en Menterwolde hierbij te betrekken. Zij wil dat er in de nieuwe gemeente een sterke Ouderenraad komt, die opkomt voor de belangen van ouderen. De Ouderenraad wil geen adviesorgaan worden dat allerlei stukken van het College van commentaar voorziet, maar wil  zich meer sterk maken dat er voorzieningen voor ouderen komen en dat deze ook toegankelijk zijn voor alle ouderen.
Zij zal daarbij ook de politiek kritisch blijven volgen en waar nodig wijzen op zaken die aangepakt moeten worden. Alle politieke partijen hebben in mei van het vorig jaar van de Ouderenraad een lijstje met punten gekregen, waarvan de Ouderenraad vindt dat daar de komende raadsperiode aandacht voor moet zijn. Op 7 november van het vorig jaar heeft de Ouderenraad een debat met alle partijen georganiseerd om hen nog eens te vragen wat hun ideeën zijn over Ouderenbeleid in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.   
De huidige leden van de Ouderenraad hopen dat de ouderen van de beide andere voormalige gemeenten zich bij hun aansluiten, zodat de nieuwe gemeente een waardige Ouderenraad krijgt. De huidige leden vinden dat de Ouderenraad samengesteld moet zijn uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden; ouderen van verschillende multiculturele groeperingen en personen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ouderen. Het gaat erom een zo goed mogelijke doorsnee te krijgen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen.
Een voorwaarde is dat de leden de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Nieuwe leden zitten allen op persoonlijke titel in de Ouderenraad.
De huidige Ouderenraad vergadert over het algemeen één keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, en af en toe worden vergaderingen ingelast op locatie wanneer er bepaalde zaken spelen. Ook worden excursies ondernomen naar projecten binnen of buiten de gemeente. De tijdsbesteding is ca 5-10 uur per maand. Wanneer men interesse heeft om zitting te nemen of men wil meer informatie, dan kan men contact opnemen met de huidige voorlopige voorzitter van de Ouderenraad Midden-Groningen de heer Bert Kolk, tel 0598-327131 of 06-53715695. Email. b.kolk@kpnplanet.nl.

Reactie toevoegen