Kerken werken een dag samen

Op zondag 21 januari is er om 10.00 uur in de Grote Kerk te Veendam een oecumenische kerkdienst. Daarin werken zeven kerken uit Veendam en omgeving samen. Het is goed om tenminste 1x per jaar in een gezamenlijke kerkdienst over die muurtjes die ons scheiden heen te kijken, want iedereen (ook binnen de kerken zelf) verzucht wel eens: wat gek toch dat er binnen het christelijk geloof zó veel verschillende opvattingen en zó veel verschillende kerken zijn... En het aardige is: overal ter wereld worden op deze dag gezamenlijke kerkdiensten gehouden!

De grote motor achter dit alles is de Wereldraad van Kerken. Deze is in 1948, kort na WOII, in Nederland opgericht. De achterliggende motivatie was en is: vrede is niet vanzelfsprekend, het is goed als kerken samenwerken voor vluchtelingen, migranten en armen.
Om de ‘samenwerking voor een dag’ nog meer te benadrukken, is er elk jaar een thema. Dit jaar speelt het verlangen naar bevrijding, rechtvaardigheid en inlevingsvermogen een grote rol. Vertalingen vinden hun weg over de hele wereld naar de lokale groepen.

De collecte in de dienst is voor Mo(o)i, een Veendammer initiatief dat laat zien dat integratie helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Gewoon samen dingen doen, zoals het taalcafé en het bezoeken van musea en fabrieken of een recreatieve bestemming. Het benodigde geld verdient Mo(o)i voor een groot deel zelf door de verkoop van lekkere hapjes bij evenementen, maar een steuntje in de rug door een collecte is zeer welkom.
Voorganger is dit jaar ds. Raymond Poede. Muzikale medewerking is er van de liedgroep, meerdere organisten en fluitiste Iris Veen.

Reactie toevoegen