Weekblad wordt maandblad

Vanaf deze week zal uw weekblad MiddenGroninger.nl wijzigen in een maandblad. Helaas is het niet meer rendabel om als weekblad uit te komen. Het zijn tenslotte de adverteerders die een krant rendabel moeten maken. Gelukkig hebben wij in de afgelopen 35 jaar vele trouwe adverteerders gehad. Hartelijk dank daarvoor. Onze adverteerders zullen hierover vanzelfsprekend nog persoonlijk worden benaderd. De redactie wil haar lezers niet in de steek laten. De volgende uitgave zal daarom op 7 februari zijn, vlak voor Valentijnsdag. Wij kunnen in de volgende uitgave geen aankomende sportwedstrijden meer in de krant publiceren, wij blijven dat wel voor u doen op onze website.

Reactie toevoegen