Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd?

Op 23 januari organiseert het Vrijwilligerscollege een informatiebijeenkomst over de Vrijwilligersverzekering. Iedereen die vrijwilligerswerk doet, valt automatisch onder de vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten. 
Veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan van deze verzekering of hebben geen idee voor welke zaken ze bij deze verzekering terecht kunnen. 
Wat wordt er precies gedekt? Is aanvulling nodig? Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid? En wat als mijn organisatie een evenement organiseert? Achmea heeft samen met VNG verzekeringen de VNG vrijwilligersverzekering ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst praat de heer Meijer van Centraal Beheer Achmea u bij over alle ins en outs van deze verzekering. Ook bespreekt hij de aanpassingen die de verzekering de laatste tijd heeft ondergaan. Er is een bredere dekking en ook mantelzorgers vallen nu (deels) onder de verzekering. 
 
Aanmelden
De training wordt gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Kern, Rembrandtlaan 72a in Hoogezand. Er zijn geen kosten aan de training verbonden, maar aanmelden is wel vereist en kan via www.kwartierzorgenwelzijn.nl/ vrijwilligerscollege.

Reactie toevoegen