Afscheid Raad en B&W

Muntendam - Op 21 december is de gemeenteraad op informele wijze bijeengekomen in de raadszaal. Het was de laatste vergadering van de Menterwolmer raad en tijd om afscheid te nemen. Ook oud burgemeeste Meindert Schollema was aanwezig.

Petra Meuken, de eerst geboren Menterwolmse, ontvagt uit handen van de burgemeester het boek ‘Tussen de Klappen’

Maar allereerst werd het boek ‘Tussen de Klappen’ door Jan Kees Dommisse aangeboden aan Petra Meuken, de eerst geboren Menterwolmse op 10 januari 1990. De samenstellers van het boek Jan Kees Domisse, Rene Beishuizen en Fouchienus Molema ontvangen een kerststuk voor hun inzet. Daarna spreekt burgemeester Munniksma alle raadsleden individueel uitvoerig toe.

Afscheid Raad en B&W

Markus Ploeger en Wanda Heij hadden zich afgemeld. En dan ontvangen zij een genummerde ring die vertrekkende raadsleden in het verleden ook hebben ontvangen. Daarna is er een speech voor de bodes, de griffiers en de gemeentesecretaris. Gemeentesecretaris Frank Wiertz mocht nu iets zeggen over zijn bazen. “Sinds 2 jaar werk ik met het huidige college. Rein Munniksma en Lian Veenstra waren er toen al. Samen met Thea van der Veen en Jaap Borg was het een hecht college en was er een fijne samenwerking.”

Afscheid Raad en B&W

Het was een avond van speeches. De burgemeester neemt afscheid van de wethouders en loco-burgemeester Lian Veenstra richt tenslotte het woord tot burgemeester Munniksma. Hij kwam in april 2015 in een roerige politieke periode naar Menterwolde. Hij had maar 1 doel: Menterwolde zal met een opgeheven hoofd de herindeling ingaan. ” En dat is gelukt.

B & W mochten hun "parkeerbordjes" meenemen

B & W mochten hun "parkeerbordjes" meenemen

Reactie toevoegen