Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:
 
• Industrieweg 12, 9636 DB Zuidbroek, het bouwen van een tijdelijke loods, 11 januari 2018.
 
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, tel. (0598) 658888.