Informatie avond N33 druk bezocht

Het Nut’s Departement Noordbroek organiseerde in samenwerking met de DAR een informatie bijeenkomst over de N33 wat betreft o.a. de voortgang, planning, gevolgen en mogelijkheden voor het dorp Noodbroek. Er was een zware delegatie van de projectgroep aanwezig bestaande uit: Ina de Lange Omgevingsmanager Provincie Groningen, Haro van Dijk omgevingsmanagement, Bert van der Meulen projectleider Rijkswaterstaat en Henk Hoekstra adviseur Mobiliteit en Infrastructuur van Sweco. Na de opening door de Voorzitster van het Nut Aagtje ten Have stak de projectleider Ina de Lange van wal waar bij duidelijk uitleg werd gegeven betreffende het gehele traject tussen Zuidbroek en Appingedam met de mogelijke varianten. Gevolgd door een videopresentatie van Henk Hoeksta waarbij vooral veel aandacht was voor de plannen betreffende Noordbroek. De op en afrit aan de Scheemderweg zal in de nieuwe vierbaans situatie ook als toe en afrit blijven bestaan. Veel aandacht werd besteed aan de mogelijkheden rond Korengarst om zo weinig mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken op de bebouwing en de bewoners. Hiervan werden diverse varianten op het scherm geprojecteerd. Tevens werd er veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om een Parallelweg aan te leggen naast het traject Scheemderweg Pastorieweg om op deze manier de druk van het zware verkeer dat momenteel via de Hoofdweg rijd te ontlasten. Een unieke kans gaf Ina de Lange aan om dit mee te nemen tijdens de werkzaamheden. Deze koppelkans zal de prijs van zo’n parallelweg zeker drukken, maar daarvoor is wel de steun van de gemeente nodig. Die is er bleek wel door de reacties van de aanwezige politici die ruim vertegenwoordigd waren op de bijeenkomst. Ook bleek dat er al geruime tijd binnen de projectgroep N33 midden en de Gemeente gezocht wordt naar financieringsmogelijkheden voor de aanleg. Ook Wim Oosting van de gemeente en contactpersoon naar de projectgroep liet zich positief uit voor de kansen.
Tijdens de informatie was er ruime mogelijkheid om bij de beelden vragen te stellen en hiervan werd dan ook goed gebruik gemaakt. Na afloop van de presentatie bleven de leden van de projectgroep nog enige tijd aanwezig om na te praten met de bewoners waar velen gebruik van maakten.
Een zeer informatieve avond, een unieke kans voor de nieuwe gemeente Midden Groningen om met beide handen de koppel kans voor de aanleg van de parallelweg aan te pakken. Het bleek wel dat een dergelijke koppelkans de eerste tijd zich niet weer voor zal doen.

Reactie toevoegen