Raadsvergadering 30 november

Op donderdag 30 november 2017, aanvang 20.00 uur, is er een raadsvergadering met diverse onderwerpen, waaronder:
- Bestemmingsplan Muntendam - Heemtuin
- Vaststellen centrumplan Muntendam
- Vaststellen Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde
- Vaststellen Bestemmingsplan Zuidbroek - Achter de Wal 22
- Vaststelling Bestemmingsplan Meeden - MFC
- Vaststellen Bestemmingsplan leiding Gasunie Menterwolde
- Beschikbaar stellen krediet toegangsweg behorende bij perceel Hereweg 248 te Meeden
- Aanpassen ‘financiële verordening Menterwolde 2017’

Voor burgers bestaat de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen.
De volledige agenda's en stukken vindt u (binnenkort) op www.menterwolde.nl/raadsinfo.
De vergaderingen kunt u ook live volgen op http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview