Een plek waar je je thuisvoelt

Mieke Bos de nummer twee op de lijst van de VVD Midden-Groningen, momenteel fractievoorzitter in Menterwolde, stelt dit als hoogste prioriteit. De VVD wil van Midden-Groningen een plek maken waar iedereen zich thuis voelt. Een fijne plek waar je betaalbaar kunt wonen in een goed onderhouden leefomgeving met in ieder geval basisvoorzieningen in alle kernen.
Mijnbouwschade moet ruimhartig vergoed worden. Midden-Groningen zou een gemeente moeten zijn waar mensen met ondernemerszin volop de ruimte krijgen.
Een gemeente waar iedereen meedoet en waar nieuwkomers zich aanpassen.
Waar mensen met een uitkering een tegenprestatie leveren. Inwoners van Midden-Groningen moeten zich veilig kunnen voelen, criminelen moet hard worden aangepakt. Als het aan de VVD ligt worden er regels geschrapt, zo ook in de zorg. Wij zien liever meer handen aan het bed.
Mieke Bos: "De inwoners staan centraal, de gemeente MIdden-Groningen zal goede service moeten verlenen aan burgers en bedrijven en moeten denken in mogelijkheden. Kijken naar wat wèl kan in plaats van naar wat niet kan".

Reactie toevoegen