SNOEIPROGRAMMA BOMEN 2017 - 2018

Er is een snoeiplan opgesteld voor het snoeien van bomen in de gemeente Menterwolde. Jaarlijks wordt ongeveer 1/5 deel van het bomenbestand gesnoeid. Op de vermelde locaties worden bomen gesnoeid en er worden ten behoeve van dunning enkele bomen gekapt. De dunning is belangrijk omdat de overblijvende bomen dan betere groeiruimte krijgen. Ook worden zieke bomen gekapt, waarbij op enkele locaties, die dat toelaten, herplant van bomen plaats vindt. De volgende straten en bomen staan op het programma:

Buiten bebouwde kom
Dwangsweg
Spitsbergen
Sappemeersterweg
Geert Veenhuizenweg
Noordbroeksterweg
Nieuweweg (Zuidbroek)

Binnen de bebouwde kom
Kerkstraat                                      
Parkje achter de Toekomst
Kerkstraat NH Kerk                                 
Bredeweg tot eind bebouwing
Wilhelminaboom                                       
Hellingwal
Verlengde Kerkstraat                                
Oldambtlaan
Voorste Streekje                                        
Kleine Venne
Plein Voorste Streekje                               
Oosterweg
Dollardlaan                                               
Biefkestreek
Wenakker                                                  
Kennedylaan + vijver
De Akkers                                                 
Het Rak langs sloot en Meedenerdiep
Vijverstraat                                               
Weth. Venemasingel
Muntelaan                                                 
Zuiderstraat
Het Rak                                                     
Dwarslaan
Driemolenslaan                                         
J. Bakkerstraat
Oude Verlaat                                             
Ds. J. Hekhuisstraat
Wijde Blik                                                 
Wilhelminalaan
Middenweg                                                
Dr. W. Dreeslaan
Burg.Venemastraat            
Singelweg

Individuele bomen en bossen Muntendam
Snoeien - dunning gebied rond kinderdagverblijf Novo Akkers - Middenweg
Snoeien - dunning achterzijde waterkant Novo - Kerspellaan
Boom snoeien ten zuiden van Burg.Venemastraat 6
Snoeien - dunning naast/na- bij Soetan Sjahrirweg 46
Kappen 2x es naast Akkers 45 Essentaksterfte
Kappen 2x Plantaan Olof Palmelaan/Mahatma Gandiweg
Kappen 1x berk Ds. J. Hekhuissstraat 40 noordzijde
Kappen 3x els Trapveldje achter Nieuweweg 77
Kappen Nieuweweg 4x els/4x es/1x esdoorn
Kappen 1x es Akkers nr.8 noordzijde
Snoeien achter Fam.Valkstraat 6 bosplantsoen
Kappen 1x eik Tripcompagnie aantasting door Wilgenhoutrups
Kappen 1x eik Helder Camaraweg
Kappen 1x den Zuiderstraat
Snoeien - dunning park De Akkers
Snoeien - dunning park Wijde blik
Snoeien - dunning rond sportvelden
Snoeien - dunning rond ijsbaan
Snoeien - dunning zuidzijde Westersingel
Snoeien - dunning fietspad Borgercompagnie/Kalkwijk
Snoeien - dunning rode toegangspad Ruitershörn
Snoeien - dunning Egypteneind oostkant spoor
Snoeien - dunning Wenakker noordzijde
Snoeien - dunning rond tennisbaan
Kappen sierappelbomen Hazeleger
Kappen 1 acasia Mahatma Ghandiweg - ter hoogte van huisnr.22

Meeden
Snoeien - dunning oostzijde Badweg vanaf parkeerplaats vvMeeden
Snoeien - dunning bos Badweg-Hereweg
Snoeien - dunning Badweg westzijde ijsbaan
Kappen Burg.Venemastraat 4x els (herplant haag)
Snoeien - dunning bosplantsoen ingang dorp
Snoeien - dunning Zevenwoldsterweg visvijver
Snoeien - dunning westzijde visvijver
Kappen Beneden Veensloot berk 6x-2x Es
Snoeien - dunning rond tenniscomplex
Kappen 2x Esdoorn Esdoornlaan

Zuidbroek
Snoeien - dunning strook bos ten noorden van perceel Torenstraat 19
1 boom uit sloot noordzijde Torenstraat 19
2 bomen uit sloot zuidzijde Torenstraat 19
2 essen zuidzijde essentak-sterfte Torenstraat 19
Dunning achter perceel Heiligelaan 66, ingang

Siemenspark
1 eik kappen Drostenlaan nabij nr. 5 (Wilgenhoutrups)
1 beuk oude begraafplaats

1 watercipres begraafplaats Vredehof
2 zuileik Europaweg 6 - gemeentewerf - herplant
Diverse essen naast Siemenspark 14 (essentaksterfte)
Snoeien Heiligelaan - Lindeboom
Dunning-snoeien strook plantsoen tussen Kerkstraat - Beneluxweg
Kappen 3x berk nabij Siemenspark 41

Noordbroek
Knotlinde kappen Zuiderstraat 33
Snoeien - dunning parkeerplaats Rode Til - Scheemderweg
Slochterstraat snoeien enkele eiken
Snoeien - dunning viaduct en omgeving van Pastorieweg
Naast Westersingel 51 - 2 lindebomen snoeien

Alle dorpen
Sinds 2010 is in Nederland de Essentaksterfte (Chalara fraxinea) vastgesteld. De essen worden jaarlijks in de zomer geïnspecteerd. Met als doel de ontwikkeling van de ziekte binnen de gemeente te monitoren, zodat hierop tijdig actie ondernomen kan worden in het kader van de boomveiligheid en beheer.