VERLEENDE VERGUNNINGEN

APV-vergunning
• Muziek in Jeugdsoos Malgre Tout, Zevenwoldsterweg 10, 9651DC Meeden, op 28 oktober 2017, 2 december 2017, 31 december 2017/1 januari 2018 (m2017-002763, 31 oktober 2017)
• optocht bezorgen sinterklaaspakjes in Zuidbroek op zaterdag 2 december 2017; organiseren activiteiten voor kinderen op dorpsplein “aan ’t Wotter” te Zuidbroek op zaterdag 2 december 2017; bevestigen spandoeken rotondes vA7, nabij spoorwegovergang en op het dorpsplein “aan ’t Wotter” in Zuidbroek van 4 november t/m 8 december 2017; houden van een verloting in Zuidbroek met de prijsbepaling op 24 november 2017 (2017-001873, 1 november 2017)
• klokluiden kerk aan de Noordersingel 1, 9635TW Noordbroek op 31 december 2017/1 januari 2018; nieuwjaarsduik in Botjeszandgat in Zuidbroek; collecte t.b.v. klokluiden op 31 december 2017 in Noordbroek (m2017-003115, 2 november 2017)

Omgevingsvergunning
• plaatsen schuilstal, Middenweg t.o. 123, 9649HZ  Muntendam (Z2017-00012250, 18 september 2017)
• bouwen woning en uitrit aanleggen, Reiger 39, 9649LB Muntendam (-, 20 oktober 2017)
• bouwen rechter helft woning, Reiger kavel 76, Muntendam (-, 10 oktober 2017)
• bouwen linker helft woning, Reiger kavel 75, Muntendam (-, 11 oktober 2017)
• kappen diverse bomen in de gemeente; tegenover Hereweg 294 Meeden, Uiterburen Zuidbroek, nabij Achter de wal 23 Zuidbroek, Tripscompagnie Muntendam & nabij Hekhuisstraat 2 Muntendam (Z2017-00014526, 2 november 2017)

Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl