Sluiting station Sappemeer Oost

Op 5 november 2016 heeft de Provincie Groningen het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Regionale treindiensten vrijgegeven voor inspraak. Uit de stukken bleek onder andere de sluiting van station Sappemeer Oost per december 2022. Het college van B&W was tegen sluiting van dit station. Hun inspraakreactie van december 2016 heeft de provincie verwerkt in een reactienota. Daaruit bleek dat de provincie vasthoudt aan haar besluit. Daarop hebben B&W nogmaals een brief gestuurd en bestuurlijke gesprekken gevoerd met onder andere de gedeputeerde. Uit het antwoord van Provincie Groningen blijkt helaas dat de provincie vasthoudt aan haar eerder genomen besluit, maar dat er wel een onderzoek komt naar alternatieve vormen van vervoer zoals de colleges hadden gevraagd.

Reactie toevoegen