Basiscursus

We kunnen dankbaar zijn voor alle (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar we voelen vaak een innerlijk gemis. Veel mensen hebben de laatste decennia hun toevlucht genomen tot het Boeddhisme. Eén van de belangrijke kenmerken van deze ondersteuning is dat we ons voor ons spiritueel welbevinden niet afhankelijk maken van iets of iemand buiten ons, maar hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn. 
De Boeddhistische leer geeft ons hiervoor niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische ondersteuning voor je dagelijkse leven. 
In de basiscursus komen beide aan de orde. We zullen begrijpen dat ons leven, in essentie, een vorm van lijden is en hoe we ons hieruit los kunnen maken.
Ook zullen we zien wat de betekenis is van de Boeddha, de Dharma en de Sangha.
De Boeddha heeft ons voorgeleefd en ons de leer (de Dharma) gegeven. In de Sangha ondersteunen Boeddhistische beoefenaars elkaar op het spirituele pad.
Het praktische deel van de cursus bestaat uit het beoefenen van enkele meditatievormen. We zullen tot rust komen (Samatha) en leren hoe we onze geest kunnen leren kennen (Vipassana). Zo hoeven we niet meer meegesleurd te worden door onze eindeloze en onrealistische gedachtestroom. We kunnen (meer) leren in het hier en nu te zijn en aandachtig te leven.
De introductiecursus start op 13 oktober (6 vrijdagmiddagen) te Slochteren.

Reactie toevoegen