HSSM realiseert doelstelling statushouders

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde huisvesten samen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In het eerste half jaar van 2017 hebben in deze gemeenten 103 vluchtelingen een dak boven hun hoofd gekregen. De taakstellingsopgave van 81 is ruim gehaald. Dit komt vooral door de vele nareizende gezinsleden uit Syrië die de afgelopen tijd naar ons land zijn gekomen. Omdat de woningcorporaties al hadden voorzien in passende woonruimte, konden zij snel herenigd worden met hun dierbaren.

De komende maanden worden minder vluchtelingen verwacht. De asielinstroom is sterk gedaald en de nareizigers zijn bijna allemaal gearriveerd. Nu is het tijd om vol in te zetten op de integratie van deze nieuwkomers. Humanitas zorgt voor intensieve begeleiding in de eerste maanden na vestiging in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Daarna bieden deze gemeenten een introductietraject van acht weken aan. Nieuwkomers krijgen training over belangrijke Nederlandse waarden, gezondheidszorg, geldzaken en woonvaardigheden. Persoonlijke kwaliteiten worden in kaart gebracht en de nieuwkomers maken plannen hoe ze actief mee kunnen doen in onze samenleving.

Natuurlijk is Nederlands leren in deze fase erg belangrijk. Nieuwkomers moeten inburgeren en dat kost tijd en energie. Meedoen via sport of vrijwilligerswerk is ook nuttig omdat zij dan meer thuis raken en taal oefenen. Tijdens het inburgeringstraject willen de gemeenten in Midden-Groningen meer in de nieuwkomers investeren door taalstages of werkervaringsplaatsen aan te bieden. Zodat zij straks zelfstandig hun weg vinden en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Reactie toevoegen