Akkoord krediet voor De Menterne

De raad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.530.000,- voor renovatie en aanbouw van de sporthal bij De Menterne. Ook is er 1 ton gereserveerd voor sloop van Ruitershorn op termijn. De eerste fase van het centrumplan bestaat dan ook uit de realisatie van de sporthal. B & W is er ook van uitgegaan dat minstens € 330.000,- subsidie wordt ontvangen.
Kritisch Menterwolde geeft alleen akkoord voor subsidie sporthal De Menterne. Niet voor sloop Ruitershorn. Is er geen andere bestemming voor of koper te vinden is hun vraag. Menterwolde Gewoon wil zonder betere financiële onderbouwing voor beide geen akkoord geven. Over het algemeen waren de partijen zeer lovend over het plan.
Hierna volgt de ontwikkeling van het centrumgebied, met de gezamenlijke huisvesting van de drie scholen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw van het gemeentehuis hier niet geschikt voor is. Grote kans dat dit t.z.t. zal worden gesloopt. Of een toekomstige huisvesting van de 3 scholen exact op die plek komt wordt nog bekeken i.v.m. het drukke verkeerskruispunt daar. Ook het dorshuis zelf zal worden opgeknapt. Ook de nieuwe gemeente Midden-Groningen zal de ingezette plannen accepteren. Het is zeker een lange termijn project. Fase 3 is de invulling van vrijkomende locaties en als laatste bijv. problematiek van leegstaande panden.
Het gemeentebestuur beoogd met het in gang gezette project een aantrekkelijk centrum met toekomstbestendige voorzieningen voor Muntendam te realiseren.

Reactie toevoegen