Jaarrekening onder tijdsdruk goedgekeurd

De gemeenteraad heeft noodgedwongen de jaarstukken over 2016 goedgekeurd voordat de accountant deze definitief klaar heeft. Deze moeten nl. voor 15 juli zijn goedgekeurd op straffe van een boete zoals vorig jaar ook boven het hoofd hing van de gemeente. Dit moest koste wat het kost voorkomen worden. Natuurlijk zal de financiële commissie deze stukken nog wel moeten bekijken als ze er zijn.
Jaarrekening onder tijdsdruk goedgekeurd
Niet lang geleden had wethouder Borg al bij de pers gemeld dat de voorlopige cijfers een positief resultaat lieten zien van € 125.000,--. Echter nu moest hij laten weten dat de accountant de regels had verscherpt en dat het bedrijfsresultaat nu € 21.000,-- negatief bedraagt.
 
Het saldo van de jaarrekening is wel € 5.918.183 positief. Dit resultaat is mede tot stand gekomen dankzij het besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om niet over te gaan tot het terugbetalen van de door gemeente Menterwolde ontvangen rijksbijdrage wsw-gelden over het jaar 2013. De in 2015 getroffen voorziening van € 4.5 miljoen voor het te laat inleveren van de jaarrekening is vrij gevallen. Daarnaast heeft het rijk bijna € 0,5 miljoen uitgekeerd voor de uitvoering van de  versterking van de scholen.

Reactie toevoegen