Zomernota

Een klein aantal punten uit de zomernota:
  • Uitkering aan peuterspeelzalen zou moeten worden geminderd in fasen. Echter dit zou juist kinderen met een sociaal en economisch zwakke achtergrond treffen. Daarom wordt er door de gemeente minder bezuinigd en kan 46% worden gerealiseerd.
  • De hondenbelasting zal worden afgeschaft.
  • Zwembad de Kolck te Meeden kan ook volgend jaar open blijven dankzij een bijdrage van de gemeente. De Dorpscoöperatie en de vele vrijwilligers kunnen ook dan weer aan de slag voor de vele zwemmers.
  • Alle partijen zijn blij dat Menterwolde er financieel weer goed voor staat.
MG ziet van de leges die de gemeente ontvangt t.z.t. van het Windpark N33, dat er toch lijkt te komen, graag e 8 ton gebruikt worden voor het MFC Meeden. KM zag graag dat er goede juridische ondersteuning kan komen, omdat de rijke investeerders topadvocaten kunnen inhuren. Volgens burg. Munniksma heeft de gemeente al een goed landelijk advocatenkantoor in de armen genomen om adequate ondersteuning te bieden bij procedures. Weth. Veenstra vindt het een goed plan, maar ook veel inwoners van Zuidbroek, Muntendam en Slochteren hebben juridische bijstand nodig tegen de NAM. Volgens weth. Borg zullen de plannen van MG en KM niet worden goedgekeurd door de Provincie. De Zomernota wordt vastgesteld.

Reactie toevoegen