Maatje voor Nieuwkomers

De gemeente Menterwolde ontvangt nieuwkomers en helpt hen samen met Humanitas op weg met het vinden van een plek in de samenleving. Voor de begeleiding daarna zoekt Humanitas nog enkele vrijwilligers die het leuk vindt een nieuwkomer gezin te ondersteunen bij het wennen in de gemeente. Als u het leuk vindt mensen op weg te helpen en kansen en mogelijkheden te bieden dan is dit een bijzonder leuke klus voor u.
Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt u dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch con- tact op met de Vrijwilligerscentrale, tel. 0598-729393 of vrijwilligerscentrale@live.nl