Aanpassing bestemmingsplan de Heemtuin

Aan de westzijde van Muntendam ligt de Heemtuin en het natuurpark ‘Tussen de Venen’. Voor de Heemtuin is een bedrijfsplan opgesteld met als uitgangspunt een structureel gezonde exploitatie rondom vijf thema’s: duurzaamheid, horeca, groen, re-integratie & zorg en rust & ruimte. Om verdere ontwikkeling van deze thema’s mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast.
Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd van 29 juni tot en met 9 augustus. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het plan te bekijken en eventuele vragen of opmerkingen kenbaar te maken. Het plan is op papier in te zien bij het gemeentehuis in Muntendam. Digitaal is het bestemmingsplan te raadplegen via www.menterwolde.nl. Het nieuwe bestemmingsplan moet uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Reactie toevoegen