We liggen op koers

De herindeling van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen per 1-1-2018 komt snel dichterbij. Vooral achter de schermen wordt er hard gewerkt om het bestuur, de organisatie, de dienstverlening en de communicatie daarop voor te bereiden. Een deel van het huidige gemeentehuis in Hoogezand wordt in het derde kwartaal van 2018 afgebroken. Het duurt nog tot halverwege 2021 voor alles klaar is. 
v.l.n.r. Karina Greven en Nathalie Folkers

In de tweede helft van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zullen er veel veranderingen, evenementen en gebeurtenissen plaatsvinden met gevolgen voor de inwoners en de samenleving. Projectleider herindeling en beoogd gemeentesecretaris Henk Mulder, deelprojectleider Bestuur en beoogd griffier Mieke Bouwman, Nathalie Folkers en Karla Greven namens het deelproject Dienstverlening en Annet Oomkens namens het deelproject Communicatie gaven afgelopen woensdag 28 juni in het gemeentehuis te Hoogezand uitleg over hoever de voorbereidingen zijn en alle ontwikkelingen na aanloop voor 1 januari 2018: de start van de gemeente Midden-Groningen.
 v.l.n.r. Nathalie Folkers, Mieke Bouwman en Joost Koedam, communicatieadviseurpwoordvoerder
Henk Mulder laat weten dat ze op koers liggen. "Voor 2 januari  2018 moet er nog van alles gebeuren. Het is best spannend, alle ambtenaren moeten een plekje in de organisatie vinden. Sommige mensen krijgen een andere plek; of hun werk wordt gedeeltelijk iets anders dan ze gewend zijn. Na de vakantie (september) gaan we aan de slag met de nieuwe teams. Voor 1 november gaat iedereen verhuizen. De drie college's gaan vol voor de herindeling. Bestuurlijk wordt het volkomen gedragen."
Mieke Bouwman laat weten dat er tussentijdse raadsverkiezingen nodig zijn. De zgn 'herindelingsverkiezingen' worden op 22 november 2017 (onder voorbehoud) gehouden. Nieuwe en bestaan- de en lokale politieke partijen die aan de verkiezingen deel willen nemen, moeten zich uiterlijk op 28 augustus 2017 bij het Centraal stembureau Hoogezand-Sappemeer opnieuw laten registreren. Dit geldt niet voor de landelijke politieke partijen, die al geregistreerd staan. Eind augustus zijn dan de partijen en lijsttrekkers bekend.
v.l.n.r. Annet Oomkens en Henk Mulder
De kiezer kan op 22 november zijn/haar stem in één van de 33 stembureaus in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde uitbrengen. De nieuwe gemeenteraad bestaat na de herindelingsverkiezing uit 33 leden. (Nu: H-S 23, Slochteren 17 en Menterwolde 15 raadsleden). De definitieve uitslag wordt vrijdag 24 november vastgesteld door het Centraal stembureau in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad Midden-Groningen is op 2 januari 2018. Dan worden de nieuwe raad, het college en de griffier beëdigd.
Wat zal veranderen is de vergaderstructuur; de raadsleden gaan niet alleen vergaderen op het gemeentehuis. "Dit is echt vernieuwend", volgens Bouwman. "Ze zetten in op locatie met de onderwerpen die zich voordoen. Het wordt een rondreizend verhaal en het heeft geen vaste structuur. Ze gaan eens per twee weken 'de gemeente in'. Daar gaan de raadsleden actief op zoek naar informatie over een bepaalde kwes- tie; dit wordt per geval bekeken. Op deze manier hopen ze meer met de inwoners in gesprek te komen", aldus Bouwman. 
Karla Greven en Nathalie Folkers komen aan het woord namens het deelproject Dienstverlening. Hoe kan de dienstverlening naar de burger nog meer verbeterd worden? Ook na de herindeling moet de afstand tussen inwoners en bestuur klein blijven. Iedere gemeente heeft zijn eigen manier van omgang met de burger. De centrale plek voor de afdeling Burgerzaken komt in het nieuwe gemeenthuis in Hoogezand. Die is dan 9 dagdelen geopend voor de inwoners, waarvan 1 avond. In Slochteren en Muntendam komen steunpunten die maximaal 4 dagdelen per week geopend zijn, waarvan ook één avond. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Zo hoeven de inwoners niet zo lang te wachten. Er komt een extra dienst bij nl. het bezorgen van reisdocumenten op locatie. Bijv. aan huis of op je werkadres (overal in Nederland behalve de Waddeneilanden). 
Rijbewijzen bezorgen is wettelijk nog niet mogelijk. Ook als je gaat trouwen, kun je zelf steeds meer je eigen invulling hier aan geven, zelfs op een avond of in het weekend. Annet Oomkens (communicatie) laat weten, dat ze op allerlei fronten bezig zijn om goede voorlichting te geven. "De inwoners worden goed op de hoogte gehouden van het groeiproces." De gemeente heeft op de jaarmarkt in Muntendam (infomarkt) gestaan en 117 bezoekers hebben een enquete ingevuld. 100% wist van de herindeling. De gemeente is 9 september (Dag van de Democratie) aanwezig op de markt in Hoogezand en 4 oktober op de jaarmarkt in Slochteren. In september verschijnt er een fusiemagazine en in oktober een verkiezingskrant.  "Ook komt er nog een nieuw ambtsketen en het liefst willen we dit laten maken door een edelsmid uit onze nieuwe gemeente."
We liggen op koers
Wilt u meer weten en op de hoogte blijven? Kijk op: www.midden-groningen.nl

Reactie toevoegen