Thuishuis Oh Gut Oh Grut

Woensdag 28 juni hebben we met de kinderen van de Noorderstraat (kdv), de BSO en de TSO een hele gezellige spelletjesmiddag gehad. In de sporthal van het MFC hebben we diverse spelletjes uitgezet, onder andere zaklopen, skilopen, levend ganzenbord, stoelendans, enz maar ook voor de jongsten hadden we een hoek afgezet waar ze veilig konden racen op bobby-karretjes, een spelletje konden doen en op een springkussen springen. In groepjes van 4-6 kinderen hebben ze hun krachten beproefd en elkaar uitgedaagd. Na afloop hebben we met elkaar patat gegeten en zo een feestelijke, gezellige middag afgesloten. Een aantal kinderen vroegen of we dit niet vaker konden gaan doen. En laat dat nou net in onze planning zitten.
Vanaf september gaan we elke maand een activiteit organiseren op de woensdagmiddag. Deze activiteiten zullen heel divers zijn. Opgave is wel vereist. De activiteiten zijn dan bedoeld voor de BSO en TSO kinderen. Binnenkort krijgen de kinderen te horen welke activiteiten we in het najaar gaan organiseren.

Reactie toevoegen