Leuke actie van DorpsRaad

Dorpsraad Muntendam is ook dit jaar weer present op de plaatselijke jaarmarkt. “We vinden dat we ons hier moeten laten zien, mede omdat we pretenderen dat we de onafhankelijke schakel zijn tussen de bevolking en de gemeente.” “Verder willen we graag met de bevolking van Muntendam in contact komen. Juist ook om het feit dat er een nog een hele categorie is die niet weet dat er een dorpsraad is en ook een hele groep die niet weet wat een dorpsraad doet en wat die voor de bevolking kan betekenen. Daarom willen we graag met u in contact komen, zodat we u kunnen vertellen waar we ons mee bezig houden en waarvoor u bij ons terecht kunt. We hebben een plek op het voorplein bij het gemeentehuis en hopen dat u langskomt. De een komt langs voor alleen maar een praatje, een ander zal wellicht zijn of haar zorgen willen de- len. Graag horen we wat u bezighoudt, zijn er ergernissen, hebt u vragen over het woon- en leefklimaat of hoe ziet u de ontwikkelingen in de aanloop naar onze nieuwe gemeente Midden Groningen.
Daarnaast hebben we een leuke actie om iemand die, om wat voor reden ook, wel een opkikker kan gebruiken een leuke activiteit, middag of dag te bezorgen. We hebben het niet allemaal even gemakkelijk. Er zijn ook mensen die de zonnige kant van het leven even niet meer helemaal scherp op het netvlies hebben. U kunt bij de kraam van de DRM iemand voordragen en met redenen aangeven waarom juist deze persoon hiervoor in aanmerking zou moeten komen. Wordt uw voordracht door de DRM uitgekozen dan treden we met u in overleg hoe één en ander is te organiseren. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: degene die wordt voorgedragen is inwoner van Muntendam en u kunt zichzelf niet voordragen, u draagt een ander voor. We hopen u 10 juni te zien bij de kraam van de DRM.” 
 

Reactie toevoegen