Moet de bibliotheek verhuizen?

De bibliotheek in Zuidbroek krijgt een ander onderkomen. Dat heeft u, evenals de vrijwilligers, in de krant kunnen lezen. Het is een gemeentelijke kwestie. En geen idee van Biblionet. Een zaak van bezuinigingen zegt B en W. Maar een fusie van gemeenten, waardoor men gaat voor één bieb in de nieuwe gemeente, lijkt ons, vrijwilligers, geen belangrijk gegeven. Waarom veranderingen in een bibliotheek met 1444 leden aanbrengen? Alleen van Zuidbroek. Dat begrijpt toch niemand.
De gemeente wil tegemoet komen aan ruim 800 kinderen, die gratis lid zijn. Door de bibliotheek in het kindercentrum “Het Kwartet” onder te brengen. In een leeg peuterlokaal, vier keer zo klein als het huidige onderkomen. Boeken voor meer dan 800 kinderen in een peuterlokaal? Bezuinigen? En de andere 576 betalende leden dan? Is het de verwachting dat deze groep nog interessante boeken gaan lenen in een schoollokaal met de nadruk op kinderen? Terwijl het scholencomplex niet zit te wachten op meer beweging en onrust in het gebouw. Gezien de eisen van rust en scores voor basisscholen. Win- win situatie? Wij denken juist niet.
En wat te denken over het voortbestaan van het dorpshuis. Waar oud en jong elkaar tegenkomen in sport, lezingen, cursussen en verenigingen. Een goed be- zochte en levendige plek, die een aderlating ondergaat. Vorige activiteiten van B en W waren er op gespitst arbeidsplaatsen binnen te halen. Nu worden er zonder blikken of blozen strepen door gezet.
Jaren is er gewedijverd en is er werk verzet om mensen en kinderen in contact te laten komen met taal en boeken en daardoor met cultuur en kennis. Taal voor het “achtergebleven” Oost-Groningen. Dat is toch het doel in de huidige tijd?
Biblionet doet er alles aan om mensen te informeren door cursussen, bewust te maken van cultuur door leesgroepen en gedichten- bijeenkomsten, allochtonen te laten inburgeren, minder bedeelden de mogelijkheid te geven de krant te lezen en gebruik te maken van internet. En steeds meer wordt ingezet op de nieuwe moderne computer tijd. Vrijwilligers die ouderen voorzien van boeken en daardoor contact hebben met de buitenwereld. Daar is in het peuterlokaal geen ruimte meer voor. Taal, contacten en sociaal gebeuren in de bieb. Ineens een te grabbel gegooide waarde. Waardeloos. Terwijl er geld wordt vrijgemaakt voor Social Sofa's, waar doorgaans alleen een patatje wordt opgegeten. Woorden als krimp en individualiteit zijn van deze tijd. Maar waardoor veroorzaakt? Wie was eerder, de kip of het ei.
Het Kompas van de nieuwe gemeente moet straks koers zetten naar groots in kleinschaligheid en ieder mens telt. Te realiseren door leefbaarheid en voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Erg mooie woorden, waarin alleen de kleinschaligheid wel erg letterlijk wordt genomen.

de vrijwilligers van de bibliotheek Zuidbroek.

Reactie toevoegen