Omgevingsvergunningsvrij project - Reiger 1 muntendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft besloten om de volgende aanvraag voor omgevingsvergunning -op grond van artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)-, omgevingsvergunningsvrij te verklaren. Het besluit is op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:
• Reiger 1, 9649LB in Muntendam - het bouwen van een blokhut (verzonden 25 april 2017).

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888.