Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – nabij Kostverloren 1 Zuidbroek

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning -op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)-, de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:
• Nabij Kostverloren 1, 9636TE in Zuidbroek, bouwen windmetermast, 27 juni 2017.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, (0598) 658888.