Coöpereren in een coöperatie

De kop zegt het al: samenwerken. In dit geval ook het samenwerken van alle deelnemers aan de realisatie en exploitatie van het Zonnepark in Zuidbroek. Dat samenwerken gaan de toekomstige deelnemers doen in een coöperatieve vereniging SunBrouck U.A.

Wat is een coöperatie nu eigenlijk
Een coöperatie is een vereniging, bestaande uit leden. Er zijn tal van coöperaties denkbaar, zo exploiteert bij voorbeeld SunBrouck U.A. een zonnepark. Een kenmerk van een coöperatie is dat er niet primair een winstgevend doel is, maar er is wel duidelijk een andere meerwaarde voor de leden. Een tweede kenmerk is de democratische vorm. De leden kunnen via stemrecht en verkiezingen invloed uitoefenen op de gang van zaken. Vanuit de leden wordt een bestuur gekozen en aangesteld, vaak bestaande uit drie tot vijf leden waaronder een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 
Coöperatie Sunbrouck U.A.
Om een zonnepark via de postcoderoosregeling op te kunnen zetten is een coöperatie een ideale vorm. De coöperatie is aanspreekpunt voor derden, en kan uit naam van de leden contractuele verplichtingen aangaan zoals de aansluiting op het elektriciteitsnet en de aanschaf van de panelen.  De panelen zijn in eigendom van de coöperatie en daarmee dus van haar leden. Daarnaast kan de coöperatie afspraken maken met de belastingdienst, bijvoorbeeld over de teruggaaf van de energiebelasting en met overheden voor het verkrijgen van vergunningen. De eerdergenoemde meerwaarde voor de leden van de coöperatie bestaat uit elektriciteitsopwekking zonder CO2-uitstoot en tevens een lagere energierekening.
De afkorting U.A. in de naam van SunBrouck staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. De afkorting heeft als wettelijk gevolg dat de leden van de vereniging niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging, ook niet als die financieel ten gronde zou gaan.
 
Coöperatie Duurzaam Menterwolde
De coöperatie Duurzaam Menterwolde is de eigenlijke aanstichter van het Zonnepark Sunbrouck. Deze coöperatie richt zich op het ontwikkelen van nieuwe duurzame initiatieven. Na de realisatie van Sunbrouck gaan zij zich weer richten op andere duurzame projecten. Om de continuïteit te borgen is afgesproken en in de statuten opgenomen dat Duurzaam Menterwolde een bestuurslid mag voordragen. De coöperatie beslist dan of deze persoon daadwerkelijk in het bestuur wordt opgenomen. Hiermee is de kennisoverdracht vanuit Duurzaam Menterwolde naar de nieuwe coöperatie SunBrouck geborgd.
Wilt U meer weten over dit onderwerp of lid worden?
Neem dan contact op met: Chris Muthert, Meeden 0598-690444 of Peter de Wekker, Muntendam 0598-393481 of kijk op www.sunbrouck.nl

Reactie toevoegen