Het (on) afhankelijke zijn van de NAM en zijn geldsmijterij

Ingezonden: In augustus 2014 mijn woning verkocht en hierna een aanvraag bij de NAM ingediend voor compensatie van waardevermindering woning.  Na het uitwisselen van de gevraagde gegevens is een afspraak gemaakt voor de eerstelijns taxatie. Twee taxateurs, aange- wezen door de NAM, hebben de woning getaxeerd en zoals bij veel eerstelijns taxatie was hier de uitkomst ook negatief. (Totale kosten van deze taxatie € 1000,00)
Hierna de z.g. Driedeskundigen taxatie aangevraagd , € 300,00 betaald, een eigen taxateur gevraagd, en de NAM zorgde voor een taxateur. Deze twee taxateurs hebben gezamenlijk een voorzitter benoemd en samen de woning opnieuw getaxeerd waarna er een hoorzitting plaats vond (de vergoeding van de twee taxateurs elk € 4000,00 en voor de voorzitter  € 6000,00 is samen € 14000,00).
Op de hoorzitting was ook een afgevaardigde van de NAM aanwezig die het standpunt van de NAM verdedigde. Ter onder- steuning van zijn verhaal kwam er een spreadsheet op tafel waaruit moest blijken dat de NAM gelijk had.  In deze spreadsheet stonden 73 punten waarvan de eerste 15 punten de gegevens bevatten van de betreffende woning en de volgende 58 punten waren gecodeerd met daar achter berekeningen en aannames van de NAM die niet zichtbaar waren en zelfs voor de specialisten niet te controleren waren. Conclusie is dan ook: Totaal geen openheid van de NAM. (Kostenplaatje van bovengenoemde mag wel geschat worden op minimaal € 1000,00.)
Het eindconclusie van deze procedure is dat er € 1000,00 uitbetaald werd voor de waardevermindering.
Samenvattend: De NAM heeft in totaal  minimaal  €16000,00 uitgegeven aan procedurekosten om  er achter te komen dat er €1000,00  waardevermindering aanwezig was. Dit is weer een situatie waar het geld dat beschikbaar is niet besteed word aan de aardbevingsschade of waardevermindering, maar aan procedurekosten. 
Dit is toch betreurenswaardig en belachelijk.
 
Nu nog iets over bovengenoemde procedure: 
  1. Bovenstaand proces heeft ruim 17 maanden in beslag genomen.
  2. De NAM heeft de regels van deze procedure bepaald
  3. De NAM stelt voor de eerstelijns taxatie twee taxateurs aan, 1 van buiten de regio en 1 uit de regio
  4. De NAM heeft bepaald dat tijdens het proces er geen communicatie mag plaats vinden  tussen de door mij aangewezen taxateur en ondergetekende. Bij het niet nakomen van deze bepaling staan sancties. De contacten moeten via de voorzitter van deze commissie lopen.
  5. De NAM komt met z.g. bewijslast ( zie hierboven de spreadsheet ) wat vol staat met code’s / formule’s wat niet te begrijpen is en waar geen uitleg van word gegeven.
  6. De NAM betaald de gehele procedurekosten inclusief de taxateur die door mij is aangezocht.
  7. De NAM heeft de mogelijkheid om in negatieve zin af te wijken van het eindverslag van deze commissie.
De NAM bepaald alles en betaald alles en is het dan nog mogelijk om van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te spreken?
 
E. K.

Reactie toevoegen